træer_blog

Træplantning kan fjerne to tredjedele af CO2-udledninger, viser nyt studie

Mange steder i verden forskes der i nye maskiner, der kan suge CO2 ud af luften. Naturen har dog allerede forsynet os med sådan en maskine: Træer!


Når træer vokser, suger de CO2 ind og sender ilt tilbage ud i luften. Det er derfor man siger, at skovene er verdens lunger. 

Et nyt studie har estimeret, at et verdensomspændende træplantningsprojekt er i stand til at fjerne to tredjedele af de CO2-udledninger der findes i atmosfæren i dag. 

“Denne nye kvantitative undersøgelse viser, at genplantning af træer ikke blot er én af de mulige løsninger på global opvarmning, men i høj grad den mest effektive”, siger Professor og leder af undersøgelsen, Tom Crowther, fra det Schweiziske universitet ETH Zürich.

For at det kan lade sig gøre, skal der plantes træer på cirka 11% af jordens samlede overflade. Det svarer til, at man dækker det samlede areal af USA og Kina med træer – altså en enorm opgave. 

Der er dog en række muligheder, som vi selv kan bidrage med, for at få dette til at ske. Man kan eksempelvis plante et træ i haven. Se hvordan du gør her.

En anden mulighed, er ved at bidrage til projekter der planter nye træer og freder truet skov. Læs mere om hvordan du kan bidrage til en grønnere fremtid gennem denne slags projekter her.

Som Tom Crowther så godt siger det er “plantning af træer en løsning på global opvarmning, som hverken kræver at Donald Trump skal tro på global opvarmning, eller at videnskabsmænd skal finde på en teknologisk løsning der indfanger CO2 fra atmosfæren.”

“Det er tilgængeligt nu, og det er den måde hvorpå vi alle har mulighed for billigt og effektivt at kunne bidrage til at gøre en målbar forandring; ved selv at plante træer og bidrage til organisationer der planter træer”

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og vi fjerner 100KG CO2 på dine vegne. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og vi fjerner 100KG CO2 på dine vegne.