Sådan Fungerer CO2-Kompensation - Bidrag Til En Grønnere Fremtid

 

Artboard 51

Sådan fungerer det

CO2-kompensation

Vi kompenserer for vores medlemmers CO2-udledning ved at købe såkaldte CO2-kreditter på deres vegne.

En CO2-kredit er et elektronisk certifikat, der svarer til en besparelse svarende til 1 ton CO2.

Køber man en CO2-kredit fjerner eller sparer man altså, hvad der svarer til 1 ton CO2.

Sådan fungerer CO2-kreditter

Klimaprojekter

En CO2-kredit bliver genereret af et projekt der enten fjerner, eller undgår drivhusgasser i atmosfæren. Et projekt kan eksempelvis være bøndere der planter træer som dermed absorberer CO2 fra atmosfæren. 

Derefter regner en række eksperter på hvor mange tons kulstof træerne har bundet som bønderne så kan sælge på CO2-kompensations markedet.

Binder et skovområde eksempelvis 10 tons CO2, generer den 10 kreditter som bønderne kan sælge på markedet.

Læs mere her

Artboard 50
Artboard 49

Hvorfor blive medlem?

CO2-kreditter fra certificerede og troværdige projekter 

Det er ikke muligt for enkeltpersoner at købe CO2-kreditter direkte fra projektudvikleren, da de ikke sælger CO2-kreditter i så små mængder. Vi samler vores medlemmers månedlige bidrag og køber CO2-kreditter, der svarer til den mængde CO2, hvert medlem ønsker at spare. Vi køber kreditterne direkte fra projektudviklerne – på den måde sparer vi penge på dyre mellemmænd, hvilket også giver os mulighed for at følge pengene hele vejen fra jer til projektet.

Når du er medlem af RenSti, støtter du projekter, der f.eks. planter træer eller omdanner sort energi til grøn energi. Disse projekter genererer CO2-kreditter, som vi køber. Der findes utallige projekter på markedet, men gennem RenSti støtter du kun projekter, der er certificeret af WWF initiativet Gold Standard eller Verified Carbon Standard – de to bedste og mest restriktive standarder overhovedet.

Asset 31