Hvordan Bliver Pengene Fordelt? | RenSti - Bliv CO2-neutral!

Hvordan bliver pengene fordelt?

0% til løn, 75% direkte til projektet, 25% til at sprede budskabet.

Hos RenSti er vi afhængige af vores medlemmer. Vi kan faktisk slet ikke eksistere uden jer. Derfor er jeres tillid til os altafgørende. Vi bestræber os på at administrere jeres tillid på den bedste og mest gennemsigtige måde.

Vi vil gerne starte med at understrege, at ingen af os tjener penge eller har startet RenSti med det formål. 100% af jeres medlemsskab går enten til at kompensere for jeres CO2-udledning eller til at sprede budskabet. Vi håber selvfølgelig, at vi en dag bliver store nok til at kunne udbetale en lille løn til os selv, for dermed at kunne lægge endnu flere timer i RenSti, men det er hverken et mål eller en drivkraft.

I det følgende er en dybdegående gennemgang af fordelingen.

Graf_til_RenSti

 

75% til klimavenlige projekter

Som I kan se, går langt de fleste penge til projekterne. Udover de penge, som er en direkte oversættelse af jeres forbrug, og som bliver sendt direkte til projekterne, har vi medregnet to faktorer.

Den ene er en såkaldt “buffer”. Den sikrer os mod at skulle opjustere priserne grundet eventuelle prisændringer, når vi løbende skifter projekter. Derudover har vi medregnet en lille usikkerhed. Det vil sige, at vi rent faktisk betaler mere end nødvendigt for at sikre os, at jeres abonnementer rent faktisk yder sit formål. Dette er en faktor som CONCITO har anbefalet os at medregne.

25% til at sprede budskabet

De sidste 25% går til at sprede budskabet.
Som en lille organisation kan vi gøre en lille forskel, men som en stor organisation kan vi gøre en stor forskel. Vi vil gøre en stor forskel, og derfor er det nødvendigt at investere kræfter og penge i at få flere medlemmer.
At få ordet om os ud til så mange som muligt, er et vigtigt led i vores målsætning. I betaler altså 75% for at kompensere for jer selv, og 25% for at få budskabet ud. Vi ser sådan på det, at hvis de 25% gør, at et helt nyt medlem tilmelder sig, har du indirekte kompenseret to gange.

Umiddelbart kan 25% se ud af meget. Det er det på sin vis også, men hvis vi sammenligner med andre organisationer, der laver nogenlunde det samme som os, er det faktisk meget lavere end gennemsnittet. Vi kan bl.a. se, at hvor 75% går direkte til de klimavenlige komfurer hos os, går højst 19,5% til komfurerne hvis man køber direkte fra Gold Standard.

Samtidigt er vi af den overbevisning, at det som en helt nystartet organisation, med forholdsvist lave abonnementspriser, er den bedste løsning at tage en stor procentdel til at sprede budskabet i starten. 
Jo større vi bliver, jo mindre bliver denne procentdel, da vi har en ambition om, at den skal mere end halveres.

Derudover er der en lille udgift for at få det hele til at køre rundt. Det handler om ca. 2%, der primært går til domæne, programmer og betalingsservice. Indtil videre dækker vi dette af egen lomme, så vi i stedet kan bruge alle 25% på at sprede budskabet om os.

0% til løn

100% af pengene går altså enten til klimavenlige komfurer eller til at sprede budskabet, og dermed går 0% til løn. Det vil også sige, at hvis vi i slutningen af året har et overskud, bliver det sendt videre til det aktuelle projekt. På den måde sikrer vi os og jer mod ubehagelige prisændringer, uden det går ud over vores fælles mål; at formindske CO2-udledningen.

Der kommer et tidspunkt hvor vi også skal betale moms. Indtil videre er vi ikke store nok til, at det er nødvendigt. Når den tid kommer, vil det måske komme til at have en mindre betydning for jeres abonnementer. Vi lover dog, at alle vil blive informeret inden potentielle prisændringer.

Som sagt bestræber vi os på maksimal gennemsigtighed, så hvis der er dele som du er i tvivl om, eller bare har spørgsmål til, er du altid velkommen til at skrive til os.

BLIV CO2-NEUTRAL I DAG!

gold_standard-rensti2