Skovprojekt: Om Kariba - RenSti - Bidrag Til En Grønnere Fremtid

Om Kariba

Fredning af skovområde ved Karibasøen.

Zimbabwe er blevet flået i stykker af borgerkrig, økonomisk kollaps, enorm befolkningstilvækst og politisk uro. Over de sidste 20 år har dette medført, at mere end en tredjedel af Zimbabwes skov er blevet fældet, og mange dyr er blevet rydningstruede.

Kariba-projektet freder et kæmpe skovområde langs bredden af Kariba søen. Næsten 800.000 hektarer skov fredes, og danner en kæmpe biodiversitets korridor mellem Chizarira, Matusadona og Mana Pools National Park (et verdensarvsområde) og Lower Zambezi National Park i Zambia. Området er større end al skov i Danmark – tilsammen! Projektet sørger for, at yderlige skov ikke fældes og forhindrer skovbrande ved at bygge “ildværn”.

Et enormt regnskovsområde beskyttes og samtidig beskyttes en række truede dyr, deriblandt det sorte næsehorn, den afrikanske elefant, gepard, løve, øregrip og adskillige flere. Disse dyr beskyttes indirekte fordi, deres habitat ikke omlægges til landbrug og direkte gennem Park Rangers, der bekæmper krybskytter.

Ud over at beskytte skoven og dyrene har projektet også en del sociale sidegevinster. 40% af deltagerne i projektet er kvinder, og projektet anlægger nye veje og brønde i lokalområderne, forbedrer vilkårene på lokale hospitaler og giver tilskud til skoleundervisning af området fattigste 25%.

Sammen med lokalbefolkningen undervises der også i bedre landbrugsskik, fælleshaver, opdræt af bier, forebyggelse mod skovbrand og “øko-turisme”.

Projektet modtog som det første skovfredningsprojekt anerkendelse fra NCOS (National Carbon Offset Standard), og er det eneste, der er godkendt til køb fra virksomheder i Australien. Det er både verificeret af VCS (Verified Carbon Standard) og CCBA (Climate Community and Biodiversity Alliance) på “Gold level” (højeste niveau). Det betyder at projektet løbende kontrolleres for, at skoven rent faktisk beskyttes og bevares, samt at alt forløber som det skal. Det er vores og jeres garanti for, at vores penge gør den forskel, de skal. Projektet er udviklet af South Pole Carbon, som har vundet “Bedste projektudvikler” prisen ved Environmental Finance 7 ud af 9 gange og vandt igen titlen i år, sammen med talrige andre priser.

Du kan læse mere her:
https://mer.markit.com/br-reg/public/project.jsp?project_id=100000000001275

VCS vandt i 2018 prisen som bedst frivillige standard, over bl.a. Gold Standard, ved årets Environmental Finance awards. Når det også er certificeret CCBA og oven i købet på guld niveau, er det fordi projektet også har sociale eller naturbeskyttende egenskaber (eller begge).

Bidrag til en Grønnere Fremtid