Metanprojekt - RenSti - Bidrag Til En Grønnere Fremtid Allerede i Dag

Anlæg til indfangning af metan

Metanprojekt i Kina

Når skrald efterlades i store bunker til deponi, nedbrydes det langsomt. Som skraldet rådner frigiver det drivhusgasser som CO2 og metan til atmosfæren.

Metan er en drivhusgas, der virker 20-100 gange kraftigere end CO2, hvilket vil sige, at hvert ton metan opvarmer jorden lige så meget som mindst 20 ton CO2.

Det er derfor enormt vigtigt at undgå at udlede metan. Det er dette projekt dog med til at løse. Læs hvordan nedenunder.

Metanprojekt
bæredygtig elektricitet genereret

24,992 Mwh

bæredygtig elektricitet genereret
skabt i forbindelse med projektet

24 Arbejdspladser

skabt i forbindelse med projektet
bliver håndteret ansvarligt

Affald

bliver håndteret ansvarligt
reduceret hvert år i gennemsnit

136,794 tCO2e

reduceret hvert år i gennemsnit
Metanprojekt

Fra metangas til vedvarende energi

I Kina vokser befolkningen så hurtigt, at det giver kæmpe problemer med skrald. Derfor efterlades meget organisk affald til deponi, og dette udleder enorme mængder metan og CO2. Dagen lang siver de potente drivhusgasser op fra bunkerne af affald og direkte ud i atmosfæren.

Som medlem af RenSti kan du støtte driften af et anlæg, der direkte indfanger metanen, og bruger det til at lave vedvarende energi, i stedet for bare at lukke det ud i atmosfæren, og derved opvarme vores jordklode.

137.000 tons CO2e fjernet hvert år

Ved at tildække beholderen med affald, suges gasserne gennem rør til en motor, som omdanner de skadelige gasser til vedvarende energi og undgår, at de udledes til atmosfæren. Energien sendes tilbage i elnettet, og forsyner befolkningen i Suzhou med grøn energi. Det er altså en maskine, som direkte suger drivhusgasserne ud af luften og omdanner dem til energi!

Anlægget ligger i Jiangsu provinsen tæt ved Suzhou, hvor kun 0,57% af strømmen kommer fra vedvarende energi.

Ud over at projektet hvert år undgår, hvad der svarer til ca. 137.000 ton CO2 (mere end 8.000 danskeres årlige udledning), bidrager det også med gode jobs til lokalbefolkningen, støtter bedre uddannelsesmuligheder og undgår ubehagelig og potentielt skadelig lugt og luftforurening.

Metanprojekt
Metanprojekt

Verificeret af de strengeste standarder

Projektet er verificeret af verdensnaturfondens Gold Standard. Det betyder, at Gold Standard løbende kontrollerer, at projektet stadig er i gang og opfylder alle krav. Det er vores og jeres garanti for, at vi faktisk sparer det CO2, vi betaler for. Projektet udvikles af South Pole Carbon, som har vundet “Bedste projektudvikler” prisen ved Environmental Finance 7 ud af 9 gange og vandt igen titlen i år, sammen med talrige andre priser.

Hvorfor har vi valgt dette projekt?:
Vi har primært valgt dette projekt, fordi det er et projekt, hvor vi føler os helt sikre på, at det rent faktisk fjerner drivhusgasser fra atmosfæren. Gennem de sidste år er der kommet nogle rapporter, som har bragt nogle problemer med visse former for klimaprojekter frem i lyset. Ved gennemgang af disse rapporter er der dog én ting næsten alle kan enes om: Metan-indfangende projekter kan man stole på.

Asset 31