Metanprojekt - RenSti - Bidrag Til En Grønnere Fremtid Allerede i Dag

Metanprojekt

Anlæg til indfangning af metan.

Når skrald efterlades i store bunker til deponi, nedbrydes det langsomt. Som skraldet rådner frigiver det drivhusgasser som CO2 og metan til atmosfæren. Metan er en drivhusgas, der virker 20-100 gange kraftigere end CO2, hvilket vil sige, at hvert ton metan opvarmer jorden lige så meget som mindst 20 ton CO2. Det er derfor enormt vigtigt at undgå at udlede metan.

I Kina vokser befolkningen så hurtigt, at det giver kæmpe problemer med skrald. Derfor efterlades meget organisk affald til deponi, og dette udleder enorme mængder metan og CO2. Dagen lang siver de potente drivhusgasser op fra bunkerne af affald og direkte ud i atmosfæren. Med South Pole som partnere støtter RenSti konstruktionen af et anlæg, der direkte indfanger metanen, og bruger det til at lave vedvarende energi, i stedet for bare at lukke det ud i atmosfæren, og derved opvarme vores jordklode.

Ved at tildække beholderen med affald, suges gasserne gennem rør til en motor, som omdanner de skadelige gasser til vedvarende energi og undgår, at de udledes til atmosfæren. Energien sendes tilbage i elnettet, og forsyner befolkningen i Suzhou med grøn energi. Det er altså en maskine, som direkte suger drivhusgasserne ud af luften og omdanner dem til energi!

Anlægget ligger i Jiangsu provinsen tæt ved Suzhou, hvor kun 0,57% af strømmen kommer fra vedvarende energi.

Ud over at projektet hvert år undgår, hvad der svarer til ca. 137.000 ton CO2 (mere end 8.000 danskeres årlige udledning), bidrager det også med gode jobs til lokalbefolkningen, støtter bedre uddannelsesmuligheder og undgår ubehagelig og potentielt skadelig lugt og luftforurening.

Projektet er verificeret af verdensnaturfondens Gold Standard. Det betyder, at Gold Standard løbende kontrollerer, at projektet stadig er i gang og opfylder alle krav. Det er vores og jeres garanti for, at vi faktisk sparer det CO2, vi betaler for. Projektet udvikles af South Pole Carbon, som har vundet “Bedste projektudvikler” prisen ved Environmental Finance 7 ud af 9 gange og vandt igen titlen i år, sammen med talrige andre priser.

Hvorfor har vi valgt dette projekt?:
Vi har primært valgt dette projekt, fordi det er et projekt, hvor vi føler os helt sikre på, at det rent faktisk fjerner drivhusgasser fra atmosfæren. Gennem de sidste år er der kommet nogle rapporter, som har bragt nogle problemer med visse former for klimaprojekter frem i lyset. Ved gennemgang af disse rapporter er der dog én ting næsten alle kan enes om: Metan-indfangende projekter kan man stole på.
Med det ikke sagt, at der ikke er massere af andre gode projekter derude, men for at være på den helt sikre side har vi derfor valgt netop et metan indfangende projekt denne gang. Derudover er projektet verificeret af Gold Standard, som stadig er en af de bedste standarder derude og oven i købet garanterer yderligere sociale fordele.

Her er de uddybende rapporter omkring Everbrite Metan-projektet:

https://mer.markit.com/br-reg/public/project.jsp?project_id=103000000002519

Hvis man har lyst til at læse mere om disse rapporter, vil vi anbefale at man starter med disse to:
https://www.sei.org/publications/carbon-offsets-aviation/

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/docs/clean_dev_mechanism_en.pdf<

Det skal dog bemærkes, at begge rapporter ikke er af helt ny dato, at den ene omhandler Clean Development Mechanism så altså hverken Gold Standard eller Verified Carbon Standard, og at den sidste rapport har fået noget kritik af bl.a. IETA (The International Emissions Trading Association).

Bidrag til en Grønnere Fremtid