Hvad Går Pengene Til? - RenSti - Bidrag Til En Grønnere Fremtid
Klimaprojekter

Beplantning- og beskyttelse af skov og metanindfangning

Hvad går pengene til?

I RenSti tilbyder vi vores medlemmer at støtte følgende projekter: Beplantning- og beskyttelse af skov eller metanindfangning. Begge projekter har nøjagtigt samme CO2-reducerende effekt.

Vi tilbyder vores medlemmer muligheden for at vælge projekt, da vi gerne vil involvere jer medlemmer så meget som muligt i kampen om en mere bæredygtig fremtid. 

Lær mere om projekterne her:

Beplantning- og beskyttelse af skov

Skovprojekter i Afrika

Når man hører om at kompensere for sit CO2-udslip, er det første mange tænker på træer – og det med god grund. Når træer vokser, suger de CO2 indog sender ilt tilbage ud i luften. Det er derfor man siger, at skovene er verdens lunger.

Hver gang et træ bliver fældet og brændt, bliver CO2 sendt ud i atmosfæren, og verdens skove opbevarer en enorm mængde CO2. Samtidig sikrer skoveneen sund jordkvalitet og huser både dyre- og planteliv. Det er derfor det er så vigtigt, at vi ikke fælder dem.

Ligeledes kan træerne hjælpe os i kampen mod global opvarmning. Mange steder i verden bliver der forsket i nye maskiner, der kan suge CO2 ud ad luften. Naturen har dog allerede forsynet os med sådan en maskine: Træer!

Læs mere her

Klimaprojekter
Klimaprojekter

Everbright Landfill Gas

Metanprojekt i Kina

Når skrald efterlades i store bunker til deponi, nedbrydes det langsomt. Som skraldet rådner frigiver det drivhusgasser som CO2 og metan til atmosfæren.

Metan er en drivhusgas, der virker 20-100 gange kraftigere end CO2, hvilket vil sige, at hvert ton metan opvarmer jorden lige så meget som mindst 20 ton CO2. Det er derfor enormt vigtigt at undgå at udlede metan.

Læs mere her

Asset 31